Adeverință de valoare a locului

ADEVERINTA DE VALOARE A LOCULUI poate fi solicitată de notar pentru:

a. DEZBATEREA SUCCESIUNII:

Pentru obținerea adeverinței de valoare a locului de veci concesionat în cimitirele municipalității solicitată de notar pentru dezbaterea succesiunii, este necesar:

Persoana îndreptățită, se va prezenta la administrația cimitirului în care se află locul de veci concesionat pentru a completa formularul tip cu: actul de identitate (în original și copie), actul de concesiune al locului în original și copie și certificatul de deces al titularului concesiunii.

Precizăm faptul că tarifele anuale de întreținere a cimitirului aferente locului de veci trebuiesc achitate la zi.

După completare, formularul va fi vizat de șeful serviciului și de casier.

Cu formularul astfel vizat și actele mai sus menționate persoana îndreptățită se va prezenta la serviciul Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, situat în intrarea Serelor nr.1, sector 4, București (în incinta crematoriului Vitan-Bârzești), pentru depunerea documentației.

La casieria acestui serviciu se va achita suma de 36,37 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare adeverințe.

După trecerea a 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației, persoana îndreptățită se poate prezenta (cu factura fiscală) la serviciul Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, pentru ridicarea adeverinței de valoare a locului.

Înainte de a vă deplasa către administrația cimitirului sau serviciul Acte de Concesiune Evidență Locuri de Veci, vă rugăm să consultați programul de lucru cu publicul, din secțiunea SERVICII.

 

b. DONAȚIE:

Pentru obținerea unei adeverințe de valoare solicitată de notar, în vederea înstrăinării(DONAȚIE) dreptului de concesiune al locului de veci din cimitirele municipalității, este necesar:

Titularul concesiunii se va prezenta la administrația cimitirului pentru a completa formularul tip cu: actul de identitate (în original și copie) și actul de concesiune al locului în original și copie.

Precizăm faptul că tarifele anuale de întreținere a cimitirului aferente locului de veci trebuiesc achitate la zi.

După completare, formularul va fi vizat de administrator și de casier.

Cu formularul astfel vizat și actele mai sus menționate titularul se va prezenta la serviciul Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, situat în intrarea Serelor nr.1, sector 4, București (în incinta crematoriului Vitan-Bârzești).

La casieria acestui serviciu se va achita suma de 36,37 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare adeverințe.

După trecerea a 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației, titularul concesiunii se poate prezenta (cu factura fiscală) la serviciul Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, pentru ridicarea adeverinței de valoare a locului

Înainte de a vă deplasa către administrația cimitirului sau serviciul de Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, vă rugăm să consultați programul de lucru cu publicul, din secțiunea SERVICII.