Anunțuri

În data de 24.06.2019  COMPANIA MUNICIPALĂ DE ECOIGIENIZARE BUCUREŞTI SA a efectuat tratamente pentru combaterea tânţarilor în cimitirele şi crematoriile municipalităţii.