Anunțuri

Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane doreste sa achizitioneze : Lucrari de reparatii curente alei de acces pietonal si auto in cimitirul Sfanta Vineri, CPV 45233142-6- Lucrari de reparare a drumurilor, valoarea estimata a lucrarilor este de 597.392,00 lei fara TVA.

Termen de executie 15.12.2022.

Pentru informatii suplimentare: Birou Achizitii Publice, telefon: 021/636.35.71/int 130.

Data limita pentru  vizitarea  amplasamentului din Calea  Griviței nr. 202, sector 1, București  este 08.11.2022 până la ora 16,00, data limită pentru  solicitare documentatie de atribuire este de 09.11.2022, ora 10.00, pentru solicitare de clarificari  data de 09.11.2022, ora.15.00.