Archives

Category Archive for: 'Anunturi'

În vederea abilitării firmelor care vor executa lucrări funerare în cimitirele și crematoriile municipalității (societăți cu răspundere limitată, persoane fizice și asociații familiale), acestea vor depune la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane următoarele documente: 1.      copie BI/CI administrator de firmă;   2.      prezentare în original a certificatului constatator (complet) emis de Oficiul Registrului Comerţului de …

Acord cadru servicii de paza si patrulare pentru cimitirele si crematoriile umane aflate în administrarea directa a Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Tip anunt: Anexa 2B Tip contract: Servicii Denumirea achizitie: „ Acord cadru servicii de paza si patrulare pentru cimitirele si crematoriile umane aflate în administrarea directa a Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane“ CPV 79713000-5, Servicii de …

Începând cu data de 5 ianuarie serviciul acte de concesiune, evidență locuri de veci își va desfășura activitatea în incinta Crem.Vitan Barzesti din Intrarea Serelor nr.1, Sector 4, Bucuresti având același program de funcționare. Punct de reper: În spatele Institutului de medicina legală.

Invitatie de participare Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, cu sediul în Bucuresti, sector 4, adresa de corespondentă str. Intrarea Serelor nr. 1, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura de atribuire a „Acord cadru Servicii de întreţinere a cimitirelor si amenajare spatii verzi pentru cimitirele şi crematoriile umane aflate în administrarea directă a Administratia Cimitirelor …