Autorizaţii de lucrări

Compartimentul Tehnic
Adresa: Intrarea Serelor nr. 1 sector 4, Bucureşti

Telefon: 021 6363571 interior 115 sau 0372739115

Program:
Luni-Miercuri 08:30-15:00
Joi 09:00-18:00
Vineri 09:00-12:00
În cadrul cimitirelor şi crematoriilor municipalităţii, lucrările funerare se execută doar în baza autorizaţiei de lucrări eliberate de Serviciul Achiziţii, administrativ, tehnic, de către:
a) Concesionarii locurilor de veci,
b)Societăţile de profil, persoanele fizice autorizate, asociaţiile familiale autorizate. FIRME ABILITATE – 2017

Lista de mai sus a firmelor abilitate rămâne valabilă până la intrarea în vigoare a noilor abilitări.

Datorită statului de monument istoric, pentru obţinerea autorizaţiei de lucrări în cimitirele Bellu şi Sfânta Vineri se va prezenta în mod obligatoriu avizul eliberat de Direcţia de Cultură şi Patrimoniu a Municipiului Bucureşti.
Autorizaţia de lucrări se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete la Serviciul Achiziţii, administrativ, tehnic şi este valabilă 6 luni de la eliberare.
Orice etapă de execuţie a lucrării se va realiza doar în baza bonului de lucru, eliberat zilnic de şeful serviciului teritorial sau controlorul de prestări servicii.