Cimitirul Bellu

Cimitir cat. I-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 132 lei

Tariful anual de întreținere poate fi achitat și prin sistemul bancar în contul ACCU, având codul IBAN RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 București, Codul de Identificare Fiscală 9791650. Menționăm că la explicația plății sunt obligatorii: numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Şef serviciu: ROTARU VIRGIL   Telefon: 0372739095
Casier: GRECEA ANETA   Telefon: 0372739090
Preot: Trifu Haiduc Narcis   Telefon: 0722281610

Adresa: Calea Şerban Vodă, nr.249, sector 4
Mijloace de transport: autobuz 116, 141, 232, 323; tramvai 11,7,19, 25; metrou Eroii Revoluţiei

 

Programul de lucru cu publicul