Cimitirul Berceni II

Cimitir cat. a IV-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 24 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: Mihai Pavel           Telefon: 0372739109
Casier: CRISTEA ANTOANETA         Telefon: 0372739145

Adresa: Şos. Berceni, sector 4
Mijloace de transport: autobuz: 125,418,419;

 

Programul de lucru cu publicul