Cimitirul Bucureştii Noi

Cimitir cat. a III-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: PARASCHIV LUCIAN MANUEL   Telefon: 0372739117
Casier: Spiridon George Remus
Preot: IORDACHE IONEL
Adresa: Str. Laminorului nr. 158, sector 1
Mijloace de transport: autobus 112, tramvai 20, troleibuz 97
Programul de lucru cu publicul