Cimitirul Colentina (Reinvierea)

Cimitir cat. a II-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: ANDREI GEORGE CĂTĂLIN Telefon: 0372739098
Casier: CAZAN PETRUȚA         Telefon: 0372739104
Preot: Moise Petre

Adresa: Str. Reînvierii, nr.4, sector 2
Mijloace de transport: tramvai 5, 16, 36

Programul de lucru cu publicul