Cimitirul Dămăroaia

Cimitir cat. a III-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: BARBUT FLORENTIN     Telefon: 0730177192
Casier: BUMBAC MARIA     Telefon: 0372739092
Preot: Paizan Costel

Adresa: Str. Neajlovului, nr. 5, sector 1
Mijloace de transport: tramvai 24, autobuz 331, 331 bis

Programul de lucru cu publicul