Cimitirul Domneşti

Cimitir cat. a IV-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 24 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: Crăciun Luminița   Telefon: 0372739119
Casier: ALEXE MARIA   Telefon: 0372739093
Preot: DOBRE EMIL   Telefon: 0744287295

Adresa: Str. Prelungirea Ghencea, sector 6
Mijloace de transport: autobuz: 408,428, 456 (de la stadionul Steaua)

Programul de lucru cu publicul