Cimitirul Ghencea

Cimitir cat. a II-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: IONESCU CRISTIAN   Telefon: 0372739137
Casier: DUMITRACHE MARGARETA   Telefon: 0372739146
Preot: MATEI D. DĂNEL

Adresa: Bdul. Ghencea, nr. 18, sector 6
Mijloace de transport: tramvai 11, autobuz: 173,385, 122, 302, 427, 453

Programul de lucru cu publicul