Cimitirul Iancu Nou

Cimitir cat. II-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: DUȚĂ BORINA ANDREI    Telefon: 0372739138
Casier: PELEAŞĂ CORINA    Telefon: 0372739114
Preot: LAZĂR LAURENŢIU

Adresa: Str. Vatra Luminoasă, nr.25, sector 2
Mijloace de transport: autobus 135, 311; troleibus 86, 79; tramvai 34

Programul de lucru cu publicul