Cimitirul Izvorul Nou

Cimitir cat. II-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: IONIȚĂ CAMELIA    Telefon: 40372739129
Casier: Sandu Iulia                           Telefon: 0372739108
Preot: PETCU VIOREL

Adresa: Drumul Murgului, nr. 47, sector 3
Mijloace de transport: autobus: 330, tramvai: 23, 27; metrou Dristor M1 & Dristor M2

Programul de lucru cu publicul