Cimitirul Metalurgiei

Cimitir cat. III-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: ALEXANDRU ANDREEA           Telefon: 0787411583
Casier: POPAZU FLORICA                Telefon: 0372739107
Preot: MOTOC AUGUSTIN

Adresa: Bdul Metalurgiei, nr.65, sector 4
Mijloace de transport: autobus 141, 220, 232, 312

Programul de lucru cu publicul