Cimitirul Pantelimon II

Cimitir cat. IV-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 24 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: COSTACHE SIMONA             Telefon: 0372739105
Casier: STÎNGĂ CARMEN GEORGETA   Telefon: 0372739091
Preot: STOIAN NICOLAE

Adresa: Bd. Biruinţei, nr.69 F, judeţul Ilfov
Mijloace de transport: maxi-taxi 346, 503

Programul de lucru cu publicul