Cimitirul Sfânta Vineri

Cimitir cat. II-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: ŞTEFĂNESCU MARGARETA   Telefon: 0372739097
Casier: OTOPEANU GABI   Telefon: 0372739133
Preot: NEAGOE GHEORGHE

Adresa: Calea Grivitei, nr. 202, sector 1
Mijloace de transport: autobuz: 105, troleibuz: 65, 86, 97

Programul de lucru cu publicul