Cimitirul Străuleşti II

Cimitir cat. IV-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 24 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: BUŞU IOANA    Telefon: 0372739121
Casier: Busu Elena Daniela  Telefon: 0372739116
Preot: PETRESCU CORNELIU PETRISOR

Adresa: Şos.Odăii, nr.125(471), sector 1
Mijloace de transport: autobuz: 304

Programul de lucru cu publicul