Cimitirul Tudor Vladimirescu

Cimitir cat. II-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 60 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: NICULAE MARCELA    Telefon: 0372739118
Casier: RADULESCU ELENA               Telefon: 0372739148
Preot: DILIRICI GHEORGHE

Adresa: Str. Antiaeriana, nr. 10, sector 5
Mijloace de transport: trolebuz 96, tramvai 32, autobus 226, 453, maxi-taxi 203, 204, 303, 214, 505, 539, 715

Programul de lucru cu publicul