Cimitirul Vest

Cimitir cat. IV-a

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp – 24 lei

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

Şef serviciu: MANAILA CRISTIAN MIHAI
Telefon: 0372739094, 0745031307
Casier: PETCU TUDORIŢA   Telefon: 0372739140
Preot: ANGHEL SORIN

Adresa: Şos. De Centură 4K, Com.Domneşti, judeţul Ilfov
Mijloace de transport: Cea mai apropiata statie a unui mijloc de transport, aflata la 1.4 km de intrarea cimitirului, este statia Carrefour autobuzul 137.

Programul de lucru cu publicul