Conducere

 • Director – Antemir Robert-Cristian
 • Director adjunct – Borugă Dan
 • Serviciu Financiar – Contabilitate – şef serviciu Calen Elena
 • Serviciu Achiziţii, administrativ, tehnic – şef serviciu Bigu Mihai
 • Serviciu Resurse umane – şef serviciu Pancu Monica Florentina
 • Serviciu Acte de concesiune, evidenţă locuri de veci – şef serviciu Bolboaca Alina
 • Serviciu Juridic, contencios administrativ, cauze comerciale – șef serviciu Frecateanu Adela
 • Birou Comunicare, informare, arhivare – şef birou Tudose Minodora Coca
 • Compartimentul sănătate şi securitate în muncă – Codruţ Şutru
 • Serviciu teritorial Bellu – şef serviciu Rotaru Virgil
 • Serviciu teritorial Berceni II – şef serviciu Mihai Pavel
 • Serviciu teritorial Bucureştii noi – şef serviciu Paraschiv Lucian Manuel
 • Serviciu teritorial Colentina (Reînvierea) – şef serviciu Tapu Bogdan
 • Serviciu teritorial Dămăroaia – şef serviciu Barbut Florentin
 • Serviciu teritorial Domneşti – şef serviciu Soare Ionel
 • Serviciu teritorial Ghencea – şef serviciu Ionescu Cristian
 • Serviciu teritorial Iancu nou – şef serviciu Duţă Borină Andrei
 • Serviciu teritorial Izvorul nou – şef serviciu Georgescu Sorin Adrian
 • Serviciu teritorial Metalurgiei – şef serviciu Şeuleanu Livia-Luana
 • Serviciu teritorial Pantelimon II – şef serviciu Costache Simona
 • Serviciu teritorial Sfânta Vineri – şef serviciu Ştefănescu Margareta
 • Serviciu teritorial Străuleşti II – şef serviciu Busu Ioana
 • Serviciu teritorial Tudor Vladimirescu – şef serviciu Niculae Marcela
 • Serviciu teritorial Vest – şef serviciu Mănăilă Cristian Mihai
 • Serviciu teritorial Cenuşa – şef serviciu Ioniţă Camelia
 • Serviciu teritorial Vitan Bârzeşti – şef serviciu Georgescu George