Conducere

 • Director – Emil Iana
 • Director adjunct – Georgiana Brînză
 • Director adjunct, dezvoltare, strategie, programe –
 • Serviciu Resurse umane – şef serviciu Pancu Monica Florentina
 • Serviciu Acte de concesiune, evidenţă locuri de veci – șef serviciu Mihalachi Simona Mariana
 • Birou Comunicare, informare, arhivare – şef birou Erceanu Mihaela Claudia
 • Birou Financiar  – şef birou Alecu Andreea
 • Birou Contabilitate –
 • Birou Achiziţii Publice – șef birou Homer Tatiana
 • Birou Administrativ – sef birou Bîră Tudorel
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul audit intern
 • Compartimentul tehnic
 • Compartimentul sănătate şi securitate în muncă – Codruţ Şutru
 • Serviciu teritorial Bellu – şef serviciu Rotaru Virgil
 • Serviciu teritorial Berceni II – şef serviciu Preda George
 • Serviciu teritorial Bucureştii noi – şef serviciu Paraschiv Lucian Manuel
 • Serviciu teritorial Colentina (Reînvierea) – şef serviciu Ţapu Bogdan
 • Serviciu teritorial Dămăroaia – şef serviciu Barbut Florentin
 • Serviciu teritorial Domneşti – şef serviciu Soare Ionel
 • Serviciu teritorial Ghencea – şef serviciu Ionescu Cristian
 • Serviciu teritorial Iancu nou – şef serviciu Duţă Borină Andrei
 • Serviciu teritorial Izvorul nou – şef serviciu Mihai Pavel
 • Serviciu teritorial Metalurgiei – şef serviciu Mirea Ştefan
 • Serviciu teritorial Pantelimon II – şef serviciu Costache Simona
 • Serviciu teritorial Sfânta Vineri – şef serviciu Ştefănescu Margareta
 • Serviciu teritorial Străuleşti II – şef serviciu Buşu Ioana
 • Serviciu teritorial Tudor Vladimirescu – şef serviciu Niculae Marcela
 • Serviciu teritorial Vest – şef serviciu Mănăilă Cristian Mihai
 • Serviciu teritorial Cenuşa – şef serviciu Ioniţă Camelia
 • Serviciu teritorial Vitan Bârzeşti – şef serviciu Rotaru Georgeta