Programul de lucru cu publicul

Adresa de corespondenta: Intrarea Serelor nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania
Mijloacele de transport: tramvaie: 11, 34 statia SOSEAUA VITAN BARZESTI; autobuze: 102, 124 statia INML

Telefon: +4021-6363-571, +4021-6344-743 (exclusiv pentru serviciul ACEL)
Numarul de fax: +4021-3344-254
Tel verde: 0800800559

Web site: www.accu.ro
Email:  contact@accu.ro
Sediu social: Calea Serban Voda, nr.249, sector 4, Bucuresti, Romania

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban
RO26TREZ70421G335000XXXX
deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti,
Cod de identificare Fiscala 9791650.

Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.