Programul de lucru cu publicul
Luni – Miercuri
 Joi
Vineri
Sâmbătă
(doar decese)
Administrație / Casierie
(inclusiv cimitire și crematorii)
8:30 – 16:00
8:30 – 18:00
8:30 – 14:00
9:00 – 14:00
Birou Comunicare, Informare, Arhivare
(Relații cu publicul)
8:30 – 16:30
8:30 – 18:00
8:30 – 14:00
8:30 – 14:00
Eliberare și depunere acte
8:30 – 14:30
8:30 – 18:00
8:30 – 12:00
8:30 – 14:00

Adresa de corespondenta: Intrarea Serelor nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania
Mijloacele de transport: tramvaie: 1, 10 statia SOSEAUA VITAN BARZESTI; autobuze: 102 statia INML

Telefon: +4021-6363-571, +4021-6344-743
Numarul de fax: +4021-3344-254
Tel verde: 0800800559

Web site: www.accu.ro
Email:  contact@accu.ro
Sediu social: Calea Serban Voda, nr.249, sector 4, Bucuresti, Romania

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban
RO26TREZ70421G335000XXXX
deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti,
Cod de identificare Fiscala 9791650.

Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.