Crematoriul Cenuşa

Tarif anual pentru întreţinerea unei nişe la Crematoriu – 25 lei

Tariful anual de întreținere poate fi achitat și prin sistemul bancar în contul ACCU, având codul IBAN RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 București, Codul de Identificare Fiscală 9791650. Menționăm că la explicația plății sunt obligatorii: numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Şef serviciu: FRECĂȚEANU ADELA  Telefon: 0372739111
Casier: Vasile Raciu Luana      Telefon: 0372739111

Adresa: Calea Şerban Vodă, nr.183, sector 4
Mijloacele de transport: tramvai 1, autobuz 116, 323  Stația Adesgo

Programul de lucru cu publicul