Crematoriul Vitan Bârzeşti

Tarif anual pentru întreţinerea unei nişe la Crematoriu – 25 lei
Tariful anual de întreținere poate fi achitat și prin sistemul bancar în contul ACCU, având codul IBAN RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 București, Cod de Identificare Fiscală 9791650. Menționăm că la explicația plății sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Pentru mai multe Informații puteți accesa secțiunea Servicii/Incinerări.

Şef serviciu: ROTARU GEORGETA            Telefon: 021-6344743 INTERIOR 134
Casier: IORDAN VIRGINICA GINA

Adresa: Intrarea Serelor, nr.1, Sector 4
Mijloacele de transport: tramvaie: 11, 34 statia SOSEAUA VITAN BARZESTI; autobuze: 102 statia INML

Programul de lucru cu publicul