Crematoriul Vitan Bârzeşti

Tarif anual pentru întreţinerea unei nişe la Crematoriu – 8 lei

Informare

Începând cu data de 14.08.2017 fiecare persoană decedată care urmează să fie incinerată, va avea datele de identificare (nume, sex, data nașterii) atașate sub forma unei brațări în jurul articulației gleznei sau mâinii.

Obligația etichetării revine firmei de pompe funebre care preia decedatul și efectuează transportul acestuia.

Tariful anual de întreținere poate fi achitat și prin sistemul bancar în contul ACCU, având codul IBAN RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 București, Cod de Identificare Fiscală 9791650. Menționăm că la explicația plății sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Informații incinerări – Telefon: 0372739124

Şef serviciu: ROTARU GEORGETA            Telefon: 021-6344743 INTERIOR 134
Casier: IORDAN VIRGINICA GINA           Telefon: 021-6363571 INTERIOR 116

Adresa: Intrarea Serelor, nr.1, Sector 4
Mijloacele de transport: tramvaie: 11, 34 statia SOSEAUA VITAN BARZESTI; autobuze: 102, 124 statia INML

Programul de lucru cu publicul