Crematoriul Vitan Bârzeşti

Tarif anual pentru întreţinerea unei nişe la Crematoriu – 8 lei

Tariful anual de întreținere poate fi achitat și prin sistemul bancar în contul ACCU, având codul IBAN RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 București, Cod de Identificare Fiscală 9791650. Menționăm că la explicația plății sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Informații incinerări – Telefon: 0372739124

Şef serviciu: ALEXANDRU ANDREEA   Telefon: 021-6344743 INTERIOR 134
Casier: IORDAN VIRGINICA GINA       Telefon: 021-6363571 INTERIOR 16

Adresa: Intrarea Serelor, nr.1, Sector 4
Mijloacele de transport: autobuz 202 sau 124, stația INML

Programul de lucru cu publicul