Declarații de avere și de interese 2018

Declaraţii de Avere 2018

  1. Declaraţie avere Mihalachi Simona
  2. Declaraţie avere Mirea Stefan
  3. Declaraţie avere Niculae Marcela
  4. Declaraţie avere Tapu Bogdan

declarații de avere 2017

declarații de avere 2016

declarații de avere 2015

Declaraţii de Interese 2018

  1. Declaraţie interese Mihalachi Simona
  2. Declaraţie interese Mirea Stefan
  3. Declaraţie interese Niculae Marcela
  4. Declaraţie interese Paraschiv Lucian Manuel
  5. Declaraţie interese Tapu Bogdan

declarații de avere 2017

declarații de interese 2016

declarații de interese 2015