Incinerari

Singurul crematoriu funcţional din Bucureşti, este Crematoriul Vitan-Bârzeşti.
Serviciile crematoriului sunt asigurate, la cerere, pentru toţi cetăţenii din România, contra cost.

Pentru a solicita o incinerare, persoana care se ocupă de funeralii va trebui să se prezinte cu următoarele documente, la sediul din

Intrarea Serelor nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania
Mijloacele de transport: autobuz 202 sau 124, statia INML:

  • certificat de deces în original şi xerox,
  • actul de identitate al persoanei care achită incinerarea (B.I./C.I./paşaport) în original şi xerox,
  • certificat de îmbălsămare în original,
  • adeverinţă de incinerare în original,
  • autorizaţie sanitară de transport (după caz pentru decedații din provincie, dacă pe certificatul de îmbălsămare nu este specificat acest lucru).

Programul administraţiei crematoriului este:
luni-miercuri 08,00-16,30;
joi 09,00-18,00;
vineri 08,00-14,00;
sâmbătă 08,00-14,00 doar pentru incinerări.

Taxele variază în funcţie de serviciile solicitate.
Pentru a vizualiza tarifele şi taxele aferente prestaţiilor efectuate în instituţia noastră accesaţi secţiunea Servicii – Tarife servicii.

Condiţiile şi personalul care asigură transportul decedatului sunt stabilite de persoana care se ocupă de incinerare.

Transportul decedatului se poate asigura contra cost, la cerere, şi de salariaţii ACCU, cu achitarea contravalorii serviciului prestat de 109,55 lei/oră.

Programarea incinerării se face la Crematoriul Vitan-Bârzeşti, în baza documentelor enumerate mai sus, în funcţie de disponibilitate, aceasta putând să varieze de la o zi la 3 zile.
După efectuarea incinerării cenuşa este depozitată în urna standard de la crematoriu sau în urna adusă de solicitant (achizitionată de la orice furnizor).
Pentru depozitarea urnei puteţi concesiona o nişă în columbar, urmând ca anual, în baza actului de concesiune, să achitaţi tariful de întreţinere.