Legea 677/2001

Administratia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane Bucuresti este operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numerele: 18095, 18098 şi 18099