Modalități de plată

Tariful anual de întreținere poate fi achitat prin sistemul bancar în contul ACCU RO26TREZ70421G335000XXXX, Trezoreria Sector 4, CUI 9791650, Cod Bic TREZROBU (plata pentru străinătate) cu specificația: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Începând cu data de 19.07.2021 tariful anual de întreținere poate fi achitat și prin intermediul platformei Ghiseul.ro – secțiunea Plată Fără autentificare, cu specificația: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul. (Indicații de utilizare: se selectează Tip institutie=”Alte instituții”, apoi se selectează din lista Instituție opțiunea Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti”).

Menționăm faptul că, instituția NU are cont deschis în valută. Plățile se pot efectua doar în lei.

Înainte de a efectua plata tarifului de întreținere luați legătura cu instituția noastră pentru a vă comunica suma de plată, deoarece majorările sunt de 0,1% zi de întârziere. Menționăm că majorările de întârziere sunt pentru anii anteriori, nu pentru anul în curs. Puteți, de asemenea, consulta secțiunea “Calculator tarif anual de întreținere” din meniul “Modalități de plată” de pe site-ul administrației www.accu.ro.

Pentru alte informații puteți accesa site-ul administrației www.accu.ro sau apela următorul număr de telefon: secretariat A.C.C.U.: 0216363571/129.