Modalități de plată

Tariful anual de întreținere poate fi achitat prin sistemul bancar în contul ACCU RO26TREZ70421G335000XXXX, Trezoreria Sector 4, CUI 9791650, Cod Bic TREZROBU (plata pentru străinătate) cu specificația: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Începând cu data de 19.07.2021 tariful anual de întreținere poate fi achitat și prin intermediul platformei Ghiseul.ro – secțiunea Plată Fără autentificare, cu specificația: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.

Menționăm faptul că, instituția NU are cont deschis în valută. Plățile se pot efectua doar în lei.

Înainte de a efectua plata tarifului de întreținere luați legătura cu instituția noastră pentru a vă comunica suma de plată, deoarece majorările sunt de 0,1% zi de întârziere. Menționăm că majorările de întârziere sunt pentru anii anteriori, nu pentru anul în curs. Puteți, de asemenea, consulta secțiunea “Calculator tarif anual” din meniul principal de pe site-ul administrației www.accu.ro.

Pentru alte informații puteți accesa site-ul administrației www.accu.ro sau apela următorul număr de telefon: secretariat A.C.C.U.: 0216363571/129.