Taxe şi tarife

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

 

Tarife conform anexei la HCGMB 382/2019

 

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp

 • Cimitire categoria I -a
132 lei
 • Cimitire categoria II-a şi a III-a
60 lei
 • Cimitire catogoria IV-a
24 lei
 • Tarif anual pentru intreţinerea unei nişe la Crematorii
25 lei
Taxe conform anexei la HCGMB 139/2020

 

Taxe pentru concesionarea locurilor de înhumare (până la 7 ani) – 3 mp

 • cimitire categoria I
22 lei
 • cimitire categoria II
15 lei
 • cimitire categoria III
12 lei
 • cimitire catogoria IV
8 lei

 

Taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat – 3 mp

 • cimitire categoria I
308
 • cimitire categoria II
220
 • cimitire categoria III
88
 • cimitire categoria IV
45
Taxa pentru concesionarea unei nişe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman 22

 

Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat – 3 mp

 • cimitire categoria I
77
 • cimitire categoria II
55
 • cimitire categoria III
22
 • cimitire categoria IV
10

 

Taxe pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat – 3 mp

 • cimitire categoria I
277
 • cimitire categoria II
197
 • cimitire categoria III
79
 • cimitire categoria IV
39