Taxe şi tarife

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

 

Tarife conform anexei la HCGMB 125/2022

 

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp

 • Cimitire categoria I -a
200 lei
 • Cimitire categoria II-a şi a III-a
90 lei
 • Cimitire catogoria IV-a
40 lei
 • Tarif anual pentru intreţinerea unei nişe la Crematorii
30 lei
Taxe conform anexei la HCGMB 219/2022

 

Taxe pentru concesionarea locurilor de înhumare (până la 7 ani) – 3 mp

 • cimitire categoria I
24 lei
 • cimitire categoria II
16 lei
 • cimitire categoria III
13 lei
 • cimitire catogoria IV
8 lei

 

Taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat – 3 mp

 • cimitire categoria I
332
 • cimitire categoria II
238
 • cimitire categoria III
95
 • cimitire categoria IV
48
Taxa pentru concesionarea unei nişe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman 24

 

Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat – 3 mp

 • cimitire categoria I
83
 • cimitire categoria II
59
 • cimitire categoria III
24
 • cimitire categoria IV
12

 

Taxe pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat – 3 mp

 • cimitire categoria I
298
 • cimitire categoria II
213
 • cimitire categoria III
85
 • cimitire categoria IV
43