Taxe şi tarife

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

 

Tarife conform anexei la HCGMB 382/2019

 

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp

 • Cimitire categoria I -a
132 lei
 • Cimitire categoria II-a şi a III-a
60 lei
 • Cimitire catogoria IV-a
24 lei
 • Tarif anual pentru intreţinerea unei nişe la Crematorii
25 lei
Taxe conform anexei la HCGMB 405/2009

 

Taxe pentru concesionarea locurilor de înhumare (până la 7 ani)

 • cimitire categoria I
20 lei
 • cimitire categoria II
13 lei
 • cimitire categoria III
11 lei
 • cimitire catogoria IV
8 lei

 

Taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat

 • cimitire categoria I
280
 • cimitire categoria II
200
 • cimitire categoria III
80
 • cimitire categoria IV
40
Taxa pentru concesionarea unei nişe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman 20

 

Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat

 • cimitire categoria I
70
 • cimitire categoria II
50
 • cimitire categoria III
20
 • cimitire categoria IV
10

 

Taxe pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat

 • cimitire categoria I
252
 • cimitire categoria II
180
 • cimitire categoria III
72
 • cimitire categoria IV
36