Taxe şi tarife

Tariful anual de intretinere poate fi achitat si prin sistemul bancar in contul ACCU, avand codul Iban RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, Cod de identificare Fiscala 9791650. Mentionam ca la explicatia platii sunt obligatorii: Numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura si locul.

 

Tarife conform anexei la HCGMB 382/2019

 

Tarif anual pentru întreţinerea unui loc de 3 mp

 • Cimitire categoria I -a
132 lei
 • Cimitire categoria II-a şi a III-a
60 lei
 • Cimitire catogoria IV-a
24 lei
 • Tarif anual pentru intreţinerea unei nişe la Crematorii
25 lei
Taxe conform anexei la HCGMB 244/2019

 

Taxe pentru concesionarea locurilor de înhumare (până la 7 ani)

 • cimitire categoria I
21 lei
 • cimitire categoria II
14 lei
 • cimitire categoria III
12 lei
 • cimitire catogoria IV
8 lei

 

Taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat

 • cimitire categoria I
297
 • cimitire categoria II
212
 • cimitire categoria III
85
 • cimitire categoria IV
43
Taxa pentru concesionarea unei nişe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman 21

 

Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat

 • cimitire categoria I
74
 • cimitire categoria II
53
 • cimitire categoria III
21
 • cimitire categoria IV
10

 

Taxe pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat

 • cimitire categoria I
267
 • cimitire categoria II
190
 • cimitire categoria III
76
 • cimitire categoria IV
38