Transformare loc 25 ani în loc de veci

Acte necesare:

  • concesionarul va formula o cerere care se găseşte la administraţia cimitirului sau pe site;
  • pe cererea astfel formulată, administratorul cimitirului unde se află locul, va întocmi un referat de verificare a locului în teren, iar casierul un referat de achitare a tarifelor anuale de întreţinere;
  • cererea va fi însoţită de următoarele documente:

    1. act de concesiune (original si copie);
    2. BI/CI/Pașaport (original şi copie) al solicitantului;

Persoana care solicită transformarea locului de 25 ani în veci va achita contravaloarea concesiunii în funcţie de categoria cimitirului.
Cererea însoţită de documentaţia mai sus menţionată se va depune la Serviciul Acte de concesiune, evidenţă locuri de veci din Intrarea Serelor nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania (în incinta crematoriului Vitan-Barzesti).

Actele de concesiune se vor elibera în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii.