ACCU dorește sa achiziționeze lucrări de reparații curente alee rond Capela, alee principala și alee rampa gunoi in incinta cimitirului Domnești, cod CPV 45233142-6-lucrări de reparare a drumului, valoare estimată 627.651, 00 lei fără TVA, suprafața propusă pt betonare este de 1380 mp.

Adresa pt vizitarea amplasamentului este: str .Prelungirea Ghencea, sector 6, București. Cei interesați sunt rugați sa solicite documentația de atribuire pana pe data de 11 Iulie 2023, pe adresa: contact@accu.ro.

Pentru informații suplimentare: Birou Achiziții Publice, tel: 021/636.35.71 int. 130, Vasilache Gina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *