Acte normative care reglementează activitatea instituţiei