ADEVERINTA DE VALOARE A LOCULUI poate fi solicitată de notar pentru:

a. DEZBATEREA SUCCESIUNII:

Pentru obținerea adeverinței de valoare a locului de veci concesionat în cimitirele municipalității solicitată de notar pentru dezbaterea succesiunii, este necesar:

Persoana îndreptățită, se va prezenta la administrația cimitirului în care se află locul de veci concesionat pentru a completa formularul tip cu: actul de identitate (în original și copie), actul de concesiune al locului în original și copie și certificatul de deces al titularului concesiunii.

Precizăm faptul că tarifele anuale de întreținere a cimitirului aferente locului de veci trebuiesc achitate la zi.

După completare, formularul va fi vizat de șeful serviciului și de casier.

Cu formularul astfel vizat și actele mai sus menționate persoana îndreptățită se va prezenta la serviciul Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, situat în Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, București (în incinta crematoriului Vitan-Bârzești), pentru depunerea documentației.

La casieria acestui serviciu se va achita suma de 45,38 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare adeverințe.

După trecerea a 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației, persoana îndreptățită se poate prezenta (cu factura fiscală) la serviciul Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, pentru ridicarea adeverinței de valoare a locului.

Înainte de a vă deplasa către administrația cimitirului sau serviciul Acte de Concesiune Evidență Locuri de Veci, vă rugăm să consultați programul de lucru cu publicul, din secțiunea SERVICII.

b. DONAȚIE:

Pentru obținerea unei adeverințe de valoare solicitată de notar, în vederea înstrăinării(DONAȚIE) dreptului de concesiune al locului de veci din cimitirele municipalității, este necesar:

Titularul concesiunii se va prezenta la administrația cimitirului pentru a completa formularul tip cu: actul de identitate (în original și copie) și actul de concesiune al locului în original și copie.

Precizăm faptul că tarifele anuale de întreținere a cimitirului aferente locului de veci trebuiesc achitate la zi.

După completare, formularul va fi vizat de administrator și de casier.

Cu formularul astfel vizat și actele mai sus menționate titularul se va prezenta la serviciul Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, situat în Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, București (în incinta crematoriului Vitan-Bârzești).

La casieria acestui serviciu se va achita suma de 45,38 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare adeverințe.

După trecerea a 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației, titularul concesiunii se poate prezenta (cu factura fiscală) la serviciul Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, pentru ridicarea adeverinței de valoare a locului

Înainte de a vă deplasa către administrația cimitirului sau serviciul de Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, vă rugăm să consultați programul de lucru cu publicul, din secțiunea SERVICII.

c. ADEVERINȚĂ DE VALOARE ONLINE

În situația în care solicitați eliberarea adeverinței de valoare online, trebuie să urmați acești pași:

Se descarcă formularul (cerere adeverință de valoare) se completează/semnează/datează și se transmite la adresa de e-mail: contact@accu.ro, împreună cu următoarele documente:

  • actul de concesiune al locului de veci,
  • C.I. solicitantului
  • certificatul de deces al defunctului, în situația în care se dezbate succesiune
  • dovada achitării sumei de 45,38 lei.

Contravaloarea tarifului de 45,38 lei pentru eliberarea adeverinței poate fi achitată prin sistemul bancar în contul ACCU, astfel:

  • Codul IBAN:RO26TREZ70421G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 4 București.
  • Codul de Identificare Fiscală:9791650
  • Beneficiar:ACCU
  • Cod Bic/SWIFT:TREZROBU (pentru plăți efectuate din străinătate). Menționăm faptul că instituția NU are cont deschis în valută. Plățile se pot efectua doar în lei.
  • Menționăm că la explicația plății sunt obligatorii:Plată adeverință valoare, numele concesionarului, cimitirul/crematoriul, figura și locul.
 

IMPORTANT!!!

După trecerea a maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea și înregistrarea documentației, adeverința de valoare va fi scanată și trimisă la adresa de e-mail comunicată.
Înainte de a efectua demersul de solicitare a adeverinței de valoare on-line, avem rugămintea de a lua legătura cu biroul notarial cu care colaborați. Instituția noastră nu deține semnătură digitală, fapt pentru care există posibilitatea ca la cerea notarului, persoana îndreptățită să se prezinte împreună cu dovada achitării sumei de 45,38 lei în vederea ridicării adeverinței de valoare în original.
Pentru eliberarea adeverinței de valoare este necesar ca locul de veci pentru care solicitați acest document să aibă taxele de întreținere achitate la zi, în caz contrar cererea dumneavoastră neputând fi soluționată favorabil.