Acte necesare:

Repartiţiile locurilor de înhumare (7 ani) se asigură la secretariatul instituţiei din Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, Sector 4 (in incinta crematoriului vitan-barzesti). Mijloacele de transport: autobuz 192 sau 243, statia INML.

Atribuirea unui loc de înhumare (concesiune pe 7 ani) se face doar în caz de deces.

Acte necesare 
•  certificat de deces (original şi copie) 
•  adeverinţă de înhumare (original şi copie) 
•  BI/CI sau paşaport (copie şi original) al solicitantului.

Pot solicita un loc de înhumare următoarele persoane: 

  1. soţ/soţie supravieţuitor/oare; 
  2. rude de gradul I (copiii defunctului); 
  3. rude de gradul II ( părinţii defunctului, fraţii şi surorile defunctului); 
  4. rude de gradul III( bunicii, străbunicii defunctului); 
  5. rude de gradul IV ( unchi, mătuşi, veri primari şi fraţii sau surorile bunicilor defunctului); 
  6. alte rude colaterale; 
  7. persoane care au avut în întreţinere pe cel decedat vor prezenta contractul de întreţinere (original şi copie) sau în lipsa acestuia, declaraţie pe propria răspundere în formă autentică (notarială) sau dată în faţa unui consilier juridic al instituţiei. 

Programul pentru asigurarea repartiţiilor locurilor de înhumare este următorul:

Luni-Miercuri: de la 08,30 la 16,30 
Joi: de la 08,30 la 18,00 
Vineri: de la 08,30-14,00 
Sâmbătă: 08,00-14,00