În cadrul cimitirelor şi crematoriilor municipalităţii, se pot executa lucrări funerare doar în baza autorizaţiei de lucrări eliberate de Compartimentul tehnic, din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile concesionate, se pot face pentru: cruci, grileje, borduri, cripte cu câte unul, două sau maxim trei locuri suprapuse, acoperite cu pământ sau având suprastructură cu pisanie.

În cimitirele municipalității, pot executa lucrări :
a) Societăţi comerciale de profil, persoane fizice autorizate, propuse de concesionari și abilitate de A.C.C.U., meseriași autorizați propuși de concesionari;
b) Concesionarii locurilor de veci.

FIRME ABILITATE

Datorită statului de monument istoric, pentru obţinerea autorizaţiei de lucrări în cimitirele Bellu şi Sfânta Vineri se va prezenta în mod obligatoriu avizul eliberat de Direcţia de Cultură şi Patrimoniu a Municipiului Bucureşti.

Autorizaţia de lucrări se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete la Compartimentul Tehnic şi este valabilă 6 luni de la eliberare.

Orice etapă de execuţie a lucrării se va realiza doar în baza bonului de lucru, eliberat zilnic de şeful serviciului teritorial sau controlorul de prestări servicii.

Compartimentul Tehnic
Adresa: Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, Bucureşti

Telefon: 021 6363571 interior 115 sau 0372739115

Program:

 
Luni-Miercuri 08:30-15:00
Joi 09:00-18:00
Vineri 09:00-12:00

Compartimentul Tehnic

-

ACCU