Acte necesare:

  • concesionarul sau mostenitorii vor formula o cerere care se găseşte la administraţia cimitirului;
  • pe cererea astfel formulată, administratorul cimitirului unde se află locul, va întocmi un referat de verificare a locului în teren, iar casierul un referat de achitare a tarifelor anuale de întreţinere;
  • BI/CI/Pasaport (original si copie) al solicitantului;

Cererea însoţită de actele mai sus menţionate se va depune la Serviciul Acte de concesiune, evidenţă locuri de veci din Str. Iuliu Hațieganu, Bucuresti, Romania (in incinta crematoriului Vitan-Barzesti), conform programului de lucru cu publicul.

La casieria acestui serviciu se va achita suma de 94,49 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare acte.

Duplicatul actulului de concesiune se va elibera în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii.