Acte necesare

Concesionarul va completa formularul tip prin care solicită eliberarea adeverinței de deshumare. Formularul poate fi descărcat de pe site pentru fiecare cimitir în parte sau poate fi solicitat la administraţia cimitirului;

Pe formularul completat, administratorul cimitirului unde se află locul, va întocmi un referat de verificare a locului în teren, va menţiona numele decedatului, data înhumării, iar casierul un referat privind achitarea tarifelor anuale de întreţinere;

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

  1. actul de concesiune al locului (original şi copie);
  2. certificatul de deces al defunctului a căror oseminte se doresc a fi deshumate(copie);
  3. actul de identitate al concesionarului: BI/CI/Paşaport (original şi copie);

În situația în care sunt mai mulți titulari ai dreptului de concesiune (sunt menționate mai multe perosoane pe actul de concesiune) și nu există partaj de folosință (nu se menționează pe act împărțirea locului în teren) se va obține acordul scris al celorlalți concesionari cu privire la realizarea deshumării.

Cererea (poate fi descărcată şi de pe www.Accu.ro pentru fiecare cimitir în parte) însoţită de actele mai sus menţionate se va depune la Serviciul Acte de concesiune, evidenţă locuri de veci, din Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, București, România (în incinta crematoriului Vitan-Barzesti).

La casieria acestui serviciu se va achita suma de 45,38 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare adeverințe.

Autorizaţiile se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii.

După ridicarea autorizației de la Serviciul acte de concesiune, evidenţă locuri de veci concesionarul se va prezenta la Administrația Cimitirului cu 24 ore înainte de executarea deshumării.