Singurul crematoriu funcţional din Bucureşti, este Crematoriul Vitan-Bârzeşti.
Serviciile crematoriului sunt asigurate, la cerere, pentru toţi cetăţenii din România, contra cost.

Pentru a solicita o incinerare, persoana care se ocupă de funeralii va trebui să se prezinte cu următoarele documente, la sediul din
Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania
Mijloacele de transport: autobuz 102 sau 124, statia INML:

 • certificat de deces în original şi xerox,
 • actul de identitate al persoanei care solicită incinerarea (B.I./C.I./paşaport) în original şi xerox,
 • certificat de îmbălsămare în original,
 • adeverinţă de inhumare/incinerare în original,
 • autorizaţie sanitară de transport care se eliberează de către DSP teritorială, după caz
 • copie certificat de constatare a decesului,
 • acte de stare civilă care să ateste gradul de rudenie față de persoana decedată (certificat de căsătorie, sentință divorț, decizii),
 • în cazul în care nu există rude de sânge sau alți descendenți ai decedatului/ei care și-a exprimat în timpul vieții dorința de a se incinera, solicitantul incinerării va prezenta o declarație notarială autentificată care va cuprinde: asumarea întregii răspunderi privind incinerarea cu mențiunea *în caz de litigiu cu eventuali moștenitori A.C.C.U. va fi exonerată de orice răspundere*, ridicarea urnei cu cenușă  sau concesionarea unei nișe în columbar;
 • pentru incinerare copil este obligatoriu consimțământul în scris al părinților (actele de identitate, certificatul de căsătorie, după caz).

Pentru cetățenii străini decedați pe teritoriul României:

 • poate fi incinerat orice cetățean străin sau apatrid decedat pe raza
  teritoriului României cu condiția să existe aprobarea oficiului
  consular din România al țării al cărei cetățean a fost defunctul său,
  în lipsa acestuia aprobarea autorităților competente de la ultimul
  domiciliu al defunctului, precum și documentele mai sus
  menționate pentru incinerare (vezi HG nr. 741/2016, cap.V, art.39,
  alin. 2)

Informare

Fiecare persoană decedată care urmează să fie incinerată, va avea datele de identificare (nume, sex, data nașterii) atașate sub forma unei brațări în jurul articulației gleznei sau mâinii.

Obligația etichetării revine firmei de pompe funebre care preia decedatul și efectuează transportul acestuia.

Programul administraţiei crematoriului este:
luni-miercuri 08,00-16,30;
joi 09,00-18,00;
vineri 08,00-14,00;
sâmbătă 08,00-14,00 doar pentru incinerări.

Taxele variază în funcţie de serviciile solicitate.
Pentru a vizualiza tarifele şi taxele aferente prestaţiilor efectuate în instituţia noastră accesaţi secţiunea Servicii – Tarife servicii.

Condiţiile şi personalul care asigură transportul decedatului sunt stabilite de persoana care se ocupă de incinerare.

Transportul decedatului se poate asigura contra cost, la cerere, şi de salariaţii ACCU, cu achitarea contravalorii serviciului prestat de 167,61 lei/oră.

Instituția nu comercializează nici un fel de material funerar.

INSTITUTIA NU ASIGURA ALTE SERVICII FUNERARE.

Programarea incinerării se face la Crematoriul Vitan-Bârzeşti, în baza documentelor enumerate mai sus, în funcţie de disponibilitate aceasta putând să varieze de la o zi la 3 zile.
După efectuarea incinerării cenuşa este depozitată în urna standard de la crematoriu sau în urna adusă de solicitant (achizitionată de la orice furnizor).
Pentru depozitarea urnei puteţi concesiona o nişă în columbar, urmând ca anual, în baza actului de concesiune, să achitaţi tariful de întreţinere.