Pentru efectuarea înhumării pe locul concesionat în unul din cimitirele municipalității, titularul dreptului de concesiune se va prezenta la administrația cimitirului cu următoarele documente:

– certificat de deces – original,
– adeverinta de inhumare – se elibereaza odata cu certificatul de deces,
– certificat de îmbălsămare a defunctului – original dacă se dorește depunerea la capela cimitirului,
– actul de concesiune al locului – original si copie,
– actul de identitate al titularului dreptului de concesiune – original și copie

In cazul în care titularul dreptului de concesiune este decedat sau sunt mai multi concesionari vor fi necesare documente suplimentare, în funcție de fiecare situație în parte.
Astfel vă recomandăm să contactați telefonic administrația cimitirului la care aveți locul pe care urmează să efectuați înhumarea.

Numerele de telefon ale cimitirelor sunt afișate pentru fiecare cimitir în parte, în secțiunea Cimitire si Crematorii

 

Dacă nu deţineți un loc de veci, cea mai apropiată rudă de sînge a defunctului (sot, soție, fiu, fiică etc.) se poate adresa pentru repartizarea unui loc de 7 ani, secretariatului Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4 (in incinta crematoriului Vitan-Bârzesti, situat în spatele Institutului de Medicină Legală Mina Minovici), cu următoarele documente:

  • certificatul de deces(copie şi original);
  • adeverinţa de înhumare (original)
  • BI/CI a persoanei care solicită locul;
  • alte documente necesare la demonstrarea calității de membru al familiei sau persoană îndreptățită (certificat de naștere, certificat de casătorie, contract de întreținere etc).
Precizăm faptul că înhumarea se va putea efectua, cel mai devreme, în 24 de ore de la data prezentării și întocmirii formalităților legale, la administrația cimitirului la care s-a repartizat locul de 7 ani.

 
Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania
Mijloacele de transport: autobuz 102 sau 243, statia INML

Telefon: 021 634 47 43 sau  021 6363571 interior 111