Consilierul de integritate din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane este dl. Stănculescu Alin Cristian

 

Adresă de e-mail: integritate@accu.ro

Număr de telefon: 021.636.35.71 int. 125