Administratia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane Bucuresti, prin intermediul avizierelor din serviciile teritoriale şi al site-ului ww.accu.ro vă asigură accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public, aşa cum sunt acestea definite prin Legea 544/2001.

Aceste informaţii pot fi solicitate în scris (prin intermediul serviciilor poştale la adresa: Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, Bucureşti, e-mail la: contact@accu.ro) sau telefonic la nr: 021 6363571, inspectorului Biroului Comunicare, informare, arhivare, doamna Ionescu Mirela