Acte necesare:

Pentru ridicarea urnei depuse într-una din nișele Crematoriului Vitan-Bârzești sau ale Crematoriului Cenușa titularul concesiunii va solicita eliberarea unei adeverinței de ridicare și transport urnă prezentând următoarele documente: actul de identitate al concesionarului (original), actul de concesiune al nișei (original), certificatul de deces al defunctului (original). Precizăm că tarifele anuale aferente nișei trebuiesc achitate la zi.

Pentru ridicarea urnei care nu a fost depusă în nișa crematoriului, persoana care a solicitat incinerarea se va prezenta la Crematoriul Vitan-Bârzești pentru a solicita eliberarea unei adeverinței de ridicare și transport urnă, prezentând următoarele documente: actul de identitate al solicitantului (original și copie), certificatul de deces al defunctului (original), factura eliberată la incinerarea defunctului.

În baza documentației menționate mai sus, se va completa formularul tip, care poate fi descărcat aici, urmând ca în termen de 3 zile de la data solicitării să vă prezentați pentru ridicarea adeverinței. La ridicarea adeverinței se va achita la casieria instituției suma de 45,38 lei.

luni-miercuri 08:00-16:30;
joi 09:00-18:00;
vineri 08:00-14:00;
sâmbătă 08:00-14:00 doar pentru incinerări.

Vă rugăm vizualizati  programul de lucru cu publicul aici.

Informații privind adresa, mijloacele de transport și nr de telefon, găsiți aici pentru crematoriului Cenușa și aici pentru Crematoriul Vitan-Bărzești.