Adresa: Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, Bucuresti, Romania
Mijloacele de transport: autobuz 102, statia INML

Şef serviciu: Mihalachi Simona Mariana
Telefon: +40216344743

Program serviciu: