Pentru transcrierea actului de concesiune a unui loc de veci concesionat în cimitirele municipalității în urma dezbaterii unei moșteniri/succesiuni, donații, sentințe civile, partaj, etc., este necesar:

Persoana îndreptățită se va prezenta la administrația cimitirului unde se află locul de veci pentru a completa formularul ( cerere transcriere acte ), împreună cu următoarele documente:

  • Certificate moștenitor, donație, partaj, sentința civilă, declarații notariale, etc , copie și original (după caz)
  • Actul de concesiune în original
  • Actul de identitate al solicitantului BI/CI/pașaport copie și original

După completare, formularul va fi vizat de către administrator și de casier.

Cu formularul astfel vizat și actele mai sus menționate titularul se va prezenta la serviciul Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, situat în Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, București ( în incinta Crematoriului Uman Vitan Bârzești ).

La casieria acestui serviciu se va achita suma de 94,49 lei, contravaloare tarifului pentru eliberarea transcrierea actului de concesiune.

După trecerea a 30 zile calendaristice de la transmiterea și înregistrarea documentației, persoana îndreptățită se va prezenta la sediul central din Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, București ( în incinta Crematoriului Uman Vitan Bârzești ), împreună cu dovada achitării sumei de 94,49 lei, în vederea ridicării noului act de concesiune.

Înainte de a vă deplasa către administrația cimitirului sau Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, vă rugăm să consultați programul de lucru cu publicul, din secțiunea SERVICII.

IMPORTANT!

Vă comunicăm că pentru această operațiune nu se pot depune documente online, aceasta procedură necesitând prezența fizică a solicitantului.